شهید بسطامی

گفتاری کوتاه از شهید بسطامی:

خدایا تو را عاجزانه شکر می­کنم، هم چنان که صاحب غار حرا را بر انگیختی و بر جان بت­های جان دار و بی جان انداختی؛ بنیاد کفر برکندی و طرح اسلام در انداختی. خدایا تو را شکر و سپاس که حسینمان دادی، کربلایمان دادی، معلم شهادت را بر کلاس کربلا مبعوث کردی که درس عشق و ایثارمان آموزد. ریشه­ی بندگی غیر خدا را سوزد و چراغ آزادگی بر افروزد.  

ارتباط با ما