عملیات نصر 4

عملیات نصر 4، که در تاریخ 1/4/1366، در ماووت عراق (استان سلیمانیه‌ی کردستان عراق) و با گردان‌های 502 امام حسین(ع)، 505 محرم، 507 شهید محلاتی، پدافند هوایی، توپخانه، ادوات، ش م هـ ، مخابرات، انصار، گروهان زرهی و مهندسی شرکت داشت.

ارتباط با ما