عملیات نصر 4، که در تاریخ 1/4/1366، در ماووت عراق (استان سلیمانیه‌ی کردستان عراق) و با گردان‌های 502 امام حسین(ع)، 505 محرم، 507 شهید محلاتی، پدافند هوایی، توپخانه، ادوات، ش م هـ ، مخابرات، انصار، گروهان زرهی و مهندسی شرکت داشت.

عملیات نصر 8، که در تاریخ 29/8/1366، در ارتفاعات گرده‌رش عراق (استان سلیمانیه‌ی کردستان عراق) و با گردان‌های 505 محرم، 507 شهید محلاتی، ادوات، پدافند، توپخانه، مخابرات، جنگ نوین، انصار، مهندسی، بهداری و گروهان زرهی شرکت کرد .

عملیات والفجر 10، که در تاریخ 25/12/1366، در شاخ شمیران کردستان و با گردان‌های 501 مقداد، 502 امام حسین(ع)،  504 ابوذر، 506 قائم، ادوات، توپخانه، پدافند، ش م هـ ، انصار، مخابرات و زرهی شرکت نمود.

- عملیات کربلای 10، که در تاریخ 30/1/1366، در ماووت عراق (استان سلیمانیه‌ی کردستان عراق) و با گردان‌های 501 مقداد، 502 امام حسین، 503 شهید بهشتی، 505 محرم، 507 شهید محلاتی، پدافند هوایی، ش م هـ ، مهندسی، مخابرات، بهداری و انصار حضور داشت .

عملیات کربلای 4، که در تاریخ 3/10/1365، در غرب اروندرود و با گردان‌های 501 مقداد،504 ابوذر، 505 محرم، 507 شهید محلاتی، ادوات، پدافند، مخابرات و واحد اطلاعات و عملیات شرکت کرد.

عملیات کربلای 5، که در تاریخ 19/10/65، در جبهه‌ی شلمچه، با گردان ادوات و واحد عملیات شرکت نمود.

عملیات والفجر 9، که در تاریخ 25/12/1364، در شرق چوارته‌ی عراق (استان‌سلیمانیه‌ی کردستان عراق) و با گردان‌های ویژه‌ی 507 شهید محلاتی، ادوات، مخابرات و واحد اطلاعات و عملیات شرکت داشت.

ارتباط با ما