از هیچ قدرتی نترسید

به مردم شهیدپرور ایران می‌گویم (10) که خداوند شما را انتخاب کرده و بر شما منت گذاشته تا دین او را روی زمین حاکم [کنید] و زمینه را برای ظهور ولی الله الاعظم، امام زمان (عجل الله تعالی

فرجه الشریف) آماده سازید تا مستضعفان را بر مستکبران پیروز گردانید. شکر (11) این نعمت بزرگ را به جای آورید و بدانید که این قیام شما دنباله‌ی قیام کربلا می‌باشد و چون برای رضای خداوند می‌باشد، از هیچ قدرتی نترسید [و] استوار و مصمم [باشید]؛ همان گونه که تاکنون بوده اید و وحدت خود را حفظ کرده (12) و در زیر سایه‌ی ولایت فقیه و گوش به فرمان امام امت بوده اید، در کنار (13) روحانیت این همبستگی و وحدت الهی را حفظ کنید.

ارتباط با ما