بارش باران به خاطر رزمندگان

         بلندی­های میمک بخش بسیار مهمی از نوارمرزی ما و جبهه­ی جنگ با عراق بود. یکی از فرماندهان جبهه‌ی غرب برای من مطلبی را تعریف می­کرد که به نظر من خیلی جالبه. وقتی بلندی­های میمک که خیلی حائز اهمیت بود، با کمک نیروهای عشایر و غیور ایل خزل به تصرف نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در اومد؛ چون این بلندی­های سوق الجیشی هم از نظر ما و هم از نظر دشمن خیلی مهم بود بنابراین دشمن، گازهای شیمیایی پرتاب کرد.  همه ناراحت شدیم. به خاطر اینکه این گازها سمی بود و روی بدن بچه ها تاول ایجاد می­کرد. علاجش هم فقط آب بود. بایستی حتماً آب باشه تا اثر گاز کمتر بشه. آب هم که در منطقه نبود و هوا هم یه جوری بود که قصد باریدن نداشت. بعد از چند دقیقه دیدیم آسمان میمک پر از ابر شد و به خاطر خلوص بچه­ها، بارون باریدن گرفت و " فریاد الله اکبر" بچه ها بود که همه جا را فرا گرفته بود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر....    

رحمت واسعه ی الهی بر قبور مطهر شهدا مستدام باد.

ارتباط با ما