انفاق جان و مال

                در یکی از جبهه­ها از خطوط نظامی و وضعیت بچه­های خط دیدن کردیم و روحیه­ی بسیار عالی اونا رو در مقابل دشمن دیدیم، در حال برگشت بودیم که یک برادر سرباز پیشم اومد. فکر کردم احتیاجی داره، یا می­خواد سفارشی بده. به حرفاش گوش کردم  و دیدم دست کرد توی جیب و مبلغی پول از جیب شلوارش بیرون آورد.  فکر کنم 3000 تومن بود. گفت: این حق فوق­العاده‌ی منه (به سربازانی که در خط هستن پولی به عنوان فوق العاده بهشون می­دن) می­خوام اینو در راه خدا بدم. شما این مبلغ پولو از من بگیرید و به مستضعفین یا به جنگ زده ها بدین. از مشاهده­ی این منظره­ی عجیب که جوانی در میدان جنگ جانش رو آورده که فداکارانه و بی­دریغ در راه خدا بده، حاضره پولشو هم در این راه بده و حتی توقعی هم نداشته باشه هیجان سراسر وجودمو گرفته بود.

توی این فکر بودم که دیدم یکی دو نفر از بچه­های دیگه که این حرکت رو از سرباز دیده بودن اومدن و همین کار را تکرار کردن. فهمیدم واقعاً اون چیزی که میدان جنگ رو به پیروزی برای یک طرف می رسونه فقط سلاح نیست، اراده و ایمان انسان­ها نقش تعیین کننده­ای توی این زمینه داره.

ارتباط با ما