شهید مهدی ملک پور

نام: مهدی                         نام خانوادگی: ملک پور

نام پدر: رضا                       تحصیلات: ---

محل تولد: صالح آباد             محل شهادت: صالح آباد- بمباران

تاریخ تولد: 1363                 تاریخ شهادت: 27/7/1363

ارتباط با ما