شهید یدا... شهبازی

نام: یدا...                          نام خانوادگی: شهبازی

نام پدر: عبدا...                    تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: گیلانغرب            محل شهادت: بانه

تاریخ تولد: 3/7/1336           تاریخ شهادت: 3/2/1366

ارتباط با ما