شهید هوشنگ چراغی

نام: هوشنگ                      نام خانوادگی: چراغی

نام پدر: علی محمد              تحصیلات:ابتدایی

محل تولد: بغداد                  محل شهادت: شاخ شمیران

تاریخ تولد: 1346                تاریخ شهادت:23/12/1366

ارتباط با ما