شهید ناصر علوی فیلی

نام: ناصر                           نام خانوادگی: علوی فیلی

نام پدر: علی                       تحصیلات: دیپلم

محل تولد: بغداد                  محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 4/1/1342           تاریخ شهادت: 3/5/1367

ارتباط با ما