شهید محمدعلی حسینی

نام : محمد علی                 نام خانوادگی: حسینی

نام پدر: رستم                    تحصیلات: ---

محل تولد: چالسرا               محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1339                تاریخ شهادت: 1366

 

ارتباط با ما