شهید کریم نورالهی

نام: کریم                          نام خانوادگی: نورالهی

نام پدر: محمدحسن              تحصیلات: متوسطه

محل تولد: عراق                  محل شهادت: عراق- بدست رژیم بعث

تاریخ تولد: 1336                 تاریخ شهادت: ---

ارتباط با ما