شهید قجر حیدری

نام: قجر                          نام خانوادگی: حیدری

نام پدر: کاظم بگ              تحصیلات: ---

محل تولد: ملکشاهی           محل شهادت: ایلام- بمباران

تاریخ تولد: 6/1/1307          تاریخ شهادت: 15/3/1361

 

ارتباط با ما