شهید فتاخ خان آساره

نام: فتاح خان                     نام خانوادگی: آساره

نام پدر: عزیزعلی                 تحصیلات: ابتدایی

محل تولد:                        محل شهادت:  مهران

تاریخ تولد: 1294               تاریخ شهادت: 25/5/1360

ارتباط با ما