شهید غضبان امیدیان

نام: غضبان                         نام خانوادگی: اميديان

نام پدر: اميد                        تحصیلات: ---

محل تولد: اركواز ملكشاهي      محل شهادت: ایلام- بمباران

تاریخ تولد: 14/11/1307         تاریخ شهادت: 25/11/1362

ارتباط با ما