شهید عبدالامیر عبدالهی

نام: عبدالامیر                    نام خانوادگی: عبدالهی

نام پدر: محمد                   تحصیلات: دیپلم

محل تولد: بغداد                 محل شهادت: بغداد

تاریخ تولد: 1330              تاریخ شهادت: 1359

 

ارتباط با ما