شهید عبدالکریم عبدالهی

نام: عبدالكريم                   نام خانوادگی: عبدالهي

نام پدر: سعدی                  تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: بغداد                محل شهادت: بغداد

تاریخ تولد: 1339             تاریخ شهادت: 1359

ارتباط با ما