شهید علی اکبر قنبری

نام: علی اکبر                     نام خانوادگی: قنبری

نام پدر: علی                     تحصیلات: ابتدایی

محل تولد:                        محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 1341               تاریخ شهادت: 12/4/1360

ارتباط با ما