شهید علی محمد امیری

نام: علی محمد                   نام خانوادگی: امیری

نام پدر: علی                     تحصیلات: ---

محل تولد:                        محل شهادت: پیرانشهر

تاریخ تولد: 1337                تاریخ شهادت: 1362

ارتباط با ما