شهید علیرضا علی حسینی

نام: علیرضا                         نام خانوادگی: علی حسینی

نام پدر: عزیز                       تحصیلات: سوم راهنمایی

محل تولد: چالسرا                 محل شهادت: چالسرا- به دست منافقین

تاریخ تولد: 8/10/1355         تاریخ شهادت: 18/10/1378

ارتباط با ما