شهید طالب امین مرادی

نام: طالب                         نام خانوادگی: امین مرادی

نام پدر: امین                     تحصیلات: راهنمایی

محل تولد: بغداد                 محل شهادت: عراق

تاریخ تولد: ---                 تاریخ شهادت: 1359

ارتباط با ما