شهید سیدموسی بگ محمدی

 

نام: سید موسی                    نام خانوادگی: بگ محمدی

نام پدر: علی                      تحصیلات: راهنمایی

محل تولد:                          محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 1340                 تاریخ شهادت: 20/12/1362

ارتباط با ما