شهید سعدون ربیعی

 

نام: سعدون                         نام خانوادگی: ربیعی

نام پدر: احمد                       تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: بغداد                   محل شهادت: عراق

تاریخ تولد: 1332                  تاریخ شهادت: 1358

ارتباط با ما