شهید سیدحسن ابراهیمی

 نام: سید حسن                   نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: نجف                     تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: شیروان               محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1343                تاریخ شهادت: 3/10/1371

ارتباط با ما