شهید روشن طاهری نسب

نام: روشن                         نام خانوادگی: طاهری نسب

نام پدر: عزیز علی               تحصیلات: ---

محل تولد: ملکشاهی            محل شهادت: چنگوله

تاریخ تولد: 9/7/1343         تاریخ شهادت: 18/11/1361

 

ارتباط با ما