شهید خلیل ملشكاهي

نام: خليل                         نام خانوادگی: ملشكاهي

نام پدر: جمعه                    تحصیلات: راهنمايي

محل تولد: بغداد                 محل شهادت: عراق بدست رژیم بعث

تاریخ تولد: 1337               تاریخ شهادت: 1359

ارتباط با ما