شهید خدابخش ناظری

نام: خدابخش                    نام خانوادگی: ناظری

نام پدر: ---                     تحصیلات: دیپلم

محل تولد: ایلام                 محل شهادت: ایلام- بمباران

تاریخ تولد: 1315               تاریخ شهادت: 5/3/1364

 

ارتباط با ما