حشمت ا... چراغی فرزند رستم

نام: حشمت ا...                   نام خانوادگی: چراغی

نام پدر: رستم                    تحصیلات: متوسطه

محل تولد: ایلام                 محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1/8/1344          تاریخ شهادت: 28/6/1365

ارتباط با ما