شهید حسین علیلی

نام: حسین                         نام خانوادگی: علیلی

نام پدر: علی                       تحصیلات: ---

محل تولد: بغداد                   محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 1/7/1347            تاریخ شهادت: ---

ارتباط با ما