شهید حسین صفر کرم

نام: حسین                         نام خانوادگی: صفر کرم

نام پدر: صفر                      تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: بغداد                  محل شهادت: عراق- بدست رژیم بعث

تاریخ تولد:                         تاریخ شهادت: 1359

ارتباط با ما