شهید حسین حیدری

نام: حسین                         نام خانوادگی: حيدري

نام پدر: علی                       تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: بغداد                  محل شهادت: عراق- به دست رژیم بعث

تاریخ تولد: 1335                تاریخ شهادت: 1359

ارتباط با ما