شهید بشیر صادقی

نام: بشیر                          نام خانوادگی: صادقی

نام پدر: داوود                     تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: عراق-  بدست رژیم بعث

تاریخ تولد: 1/1/1339           تاریخ شهادت: 15/4/1364

ارتباط با ما