شهید ابراهیم حیدری

نام: ابراهیم                       نام خانوادگی: حیدری

نام پدر: حیدر                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد:                       محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1337              تاریخ شهادت: 8/11/1361

ارتباط با ما