شهید صیدمیرزا صیدی

 نام: میرزا                              نام خانوادگی: صیدی

نام پدر: شاه میرزا                     تحصیلات: ---

محل تولد: صالح آباد                 محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 1301                     تاریخ شهادت: 1363

ارتباط با ما