شهید مهرعلی کریم زاده

نام: مهرعلی                       نام خانوادگی: کریم زاده

نام پدر: علی اکبر                 تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: بدره                  محل شهادت: چنگوله- انفجار مین

تاریخ تولد: 15/6/1352         تاریخ شهادت: 27/11/1367

ارتباط با ما