شهید عمران بردی

 

نام: عمران                          نام خانوادگی: بردی

 

نام پدر: شامراد                     تحصیلات: سیکل

 

محل تولد: بدره                    محل شهادت: تهران- بمباران

 

تاریخ تولد: 1338                  تاریخ شهادت: 18/12/1366

 

ارتباط با ما