شهید جوانمیر

نام: محمد                         نام خانوادگی: جوانمیر

نام پدر: رسول                   تحصیلات: راهنمایی

محل تولد:                        محل شهادت: شلمچه

تاریخ تولد:                       تاریخ شهادت: 7/11/1365

 

ارتباط با ما