شهید ابراهیم خرمروز

نام: ابراهیم                        نام خانوادگی: خرمروز

نام پدر: مرغزار                  تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام - بمباران

تاریخ تولد: 1/6/1305           تاریخ شهادت: 22/10/1365

ارتباط با ما