شهید ایوب ولدبیگی

نام: ایوب                          نام خانوادگی: ولدبیگی

نام پدر: محمد                    تحصیلات: دوم دبیرستان

محل تولد: هرمز آباد             محل شهادت: مهران انفجار مین

تاریخ تولد: 15/6/1355         تاریخ شهادت: 20/9/1371

ارتباط با ما