شهید اسداله نوروزآبادیان

نام: اسداله                        نام خانوادگی: نوروزآبادیان

نام پدر: حسین                   تحصیلات: دیپلم

محل تولد: ایلام                 محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1348                تاریخ شهادت: 26/4/1367

ارتباط با ما