شهید احمد نریمانی

نام: احمد                          نام خانوادگی: نریمانی

نام پدر: محمدخان               تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: مهران                محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 9/2/1325         تاریخ شهادت: 2/7/1359

ارتباط با ما