شهید ابراهیم نامور

نام: ابراهیم                       نام خانوادگی: نامور

نام پدر: نور علی                 تحصیلات: ---

محل تولد: محمودآباد           محل شهادت : مهران

تاریخ تولد: 3/5/1329          تاریخ شهادت: 24/4/1360

ارتباط با ما