شهید امان میرزابیگی

نام: امان                           نام خانوادگی: میرزابیگی

نام پدر: باباخان                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: سرابله                محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 4/10/1339         تاریخ شهادت: 13/4/1365

ارتباط با ما