شهید اله یار میرزابیگی

نام: اله یار                         نام خانوادگی: میرزابیگی

نام پدر: محمد                    تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: میش خاص         محل شهادت: چنگوله

تاریخ تولد: 1/1/1342          تاریخ شهادت: 27/11/1362

ارتباط با ما