شهید احمد مهدی زاده

نام: احمد                           نام خانوادگی: مهدی زاده

نام پدر: مهدی کرم               تحصیلات:---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 1300                 تاریخ شهادت:  23/10/1359

ارتباط با ما