شهید آزاد ملک پور

نام: آزاد                            نام خانوادگی: ملک پور

نام پدر: رضا                       تحصیلات: دبیرستان

محل تولد: صالح آباد             محل شهادت: ایلام

تاریخ تولد: 1347                 تاریخ شهادت: 27/7/1363

ارتباط با ما