شهید ابراهیم محمدیان

نام: ابراهیم                       نام خانوادگی: محمدیان

نام پدر: امیر                      تحصیلات: سواد قرآنی

محل تولد: نصرآباد              محل شهادت : مفقودالاثر

تاریخ تولد: 1310                تاریخ شهادت: ---

ارتباط با ما