شهید اکرام محمدی

نام: اکرام                           نام خانوادگی: محمدی

نام پدر: بهرام                      تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: روستای بولی        محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 7/5/1332           تاریخ شهادت: 2/7/1366

ارتباط با ما