شهید احمد محمدی

نام: احمد                          نام خانوادگی: محمدی

نام پدر: هاشم                    تحصیلات: ---

محل تولد: بغداد                 محل شهادت: ایلام

تاریخ تولد: 15/2/1312        تاریخ شهادت: 1/1/1364

ارتباط با ما