شهید ابراهیم محمدزاده

نام: ابراهیم                       نام خانوادگی: محمد زاده

نام پدر: خیدان                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: صالح آباد            محل شهادت : مهران

تاریخ تولد: 1/7/1350          تاریخ شهادت: 23/5/1370

ارتباط با ما